Calamiteiten

Een ongeluk is snel gebeurd
Wanneer zich een calamiteit in uw bibliotheek, archief of documentatiecentrum voordoet, dient er snel, daadkrachtig en deskundig te worden opgetreden om roet- en waterschade tot een minimum te kunnen beperken.
In geval van een calamiteit kunnen we helpen bij het evacueren van uw bibliotheek of archief. We kunnen de stukken inpakken en naar een vriesruimte brengen om vervolgens door ons te laten vriesdrogen.

Voor de eerste hulp bij calamiteiten met waterschade download hier het waterschadewiel van ICN.
Download hier de instructie van Cultureel Erfgoed Noord-Holland over wat u kunt doen wanneer uw collectie waterschade heeft opgelopen

HANDEL VOOR HET KALF VERDRONKEN IS

Waterschade en brand kunnen de volledige collectie vernietigen. Iedereen die archief, boeken en documatatie bijhoudt, wil dergelijke rampen vermijden. Om voorbereid te zijn op een eventuele ramp stelt men dus best een calamiteitenplan op en neem eventueel een calamiteitenverzekering.
een calamiteit in je bibliotheek of archief
restauratie van boeken, papier en archivalia na een calamiteit
Wij kunnen u adviseren bij:
IS RESTAURATIE NODIG NA EEN CALAMITEIT

Wij restaureren uw archiefbescheiden, boeken en perkament na een brand of waterschade.
Bij grote collecties werken wij daarvoor samen met C&R assistance.

CALAMITEITEN